Železobetonová garáž (dvojgaráž)

Železobetonová garáž je vyráběna jako prefabrikovaný monolitický korpus včetně podlahy, v čelní stěně je opatřena otvorem pro zabudování vrat popřípadě pro jiné úpravy. V kompletní sestavě se jedná o hotový výrobek, který ihned po osazení začne plnit svoji funkci a stává se plnohodnotným stavebním objektem.

Zákazník tak dostává k okamžitému užívání kvalitní a plně funkční garáž bez předchozí náročné a zdlouhavé klasické výstavby. Standardní garáž je řešena jako samostatně stojící stavební objekt. Z jednotlivých garáží lze snadnými úpravami zhotovit dvojgaráž, nebo koncipovat jako řadové. Výrobek lze použít i k jiným účelům – např. jako prodejní stánky, rozvodny pro technická zařízení, sklady, dílny atd.

Technický popis

garáž

Stropní deska spolu s atikou tvoří vanu vyspárovanou k zadní stěně. V nejnižší části je osazen vtok do svodu dešťové vody. Střecha je opatřena penetrací a 1 vrstvou elastického bitumenového pasu.

Únosnost stropní desky je stanovena statikem na 2,8kN na 1 m2. Namísto ploché střechy si zákazník může garáž opatřit sedlovou, valbovou nebo stanovou střechou, která se ukotví do čtyř transportních šroubových pouzder M36. 

Podlaha garáže je samostatná, bez spádu, je schopna unést břemeno odpovídající nejtěžšímu osobnímu automobilu a je odolná proti účinkům mrazu a soli. Na přání zákazníka je možno podlahu opatřit speciálním ekologickým nátěrem odolávajícím ropným látkám. 

 

V bočních stěnách lze osadit dveře a okna vždy tak, aby od vratové špalety zůstala celistvá stěna 1,5 m a od zadní stěny 1m. U zadní stěny lze umístit otvory tak, aby od každého rohu zůstala celistvá stěna nejméně 0,5 m. Otvory nesmějí zasahovat do nosné armatury atiky. Vrata garáže zn. Hörmann typ Berry jsou sklopná s výplní z hliníkového plechu, 2x galvanicky pokovená speciálním nátěrem, ovládaná ručně (nebo elektronicky). Standardně jsou dodávána v hnědém nebo bílém provedení dle RAL 9001. 

U typu - dvojgaráž nelze instalovat jedny vrata, ale každé stání má svá výklopná vrata, protože obě části 2-garáže mají vlastní vjezd oddělený konstrukčními sloupy. Stěny garáže jsou ve standardním provedení na vnitřní straně opatřeny speciální stříkanou omyvatelnou omítkou a na venkovní straně ručně natahovanou umělou stěrkou v požadovaných odstínech dle vzorníku. Odvětrání garáže je zajištěno v přední části garáže konstrukcí vrat. V zadní stěně jsou umístěny větrací otvory kryté plastovými ventilačními mřížkami.

Stavební realizace

Garáž se usazuje na dva podélné základové pasy nebo železobetonovou desku, dle dokumentace výrobce z betonu tř. B15 (C12/15). Šířka podélných pasů je minimálně 300 mm. Výška základů je určena nezámrznou hloubkou. U rovinnosti základů výrobce toleruje odchylky do -5 mm, které při montáži vyrovná vhodnými distančními podložkami.

U dvojgaráže musí být zhotoven podélný základ pod spojem obou polovin a podlaha nejméně ve třech místech podložena na základ.

Mezi spodkem podlahy garáže a upraveným terénem mezi základy musí být minimálně 20 mm vzduchová ventilační mezera. Povrch základů není nutno izolovat proti zemní vlhkosti. Garáž je možno zapustit do terénu do hloubky max. 0,5 m. Části svislých stěn, přicházejících do přímého styku se zásypovou zeminou, musí být opatřeny hydroizolací.

Mezi oběma polovinami dvojgaráže a řadovými garážemi se vynechává spára 20 mm, která se ve svislém i vodorovném směru překrývá plastovými lištami uchycenými antikorozními sponkami.

Údržba

Průběžně kontrolovat bezchybné zavírání vrat a 1x za dva roky promazat třecí části. Průběžně čistit lapač listí osazený na vtoku dešťové vody na střeše.

Technické údaje

Vnější rozměry:

  • Délka: 6010 mm
  • Šířka: 2860 mm
  • Výška: 2430 mm

Vjezdové šířka: 2540 mm
Vjezdová výška: 2000 mm

Vnitřní rozměry:

  • Délka: 5870 mm
  • Šírka: 2720 mm
  • Výška: 2190 mm (u vrat), 2100 mm (u zadní stěny)

Tloušťka stěn: 70 mm
Hmotnost: 13 tun

 

Soubory ke stažení

NAPIŠTE NÁM

působíme v lokalitách

Praha

Brno

Hradec Králové

Pardubice

České Budějovice

Liberec

Olomouc

Ostrava

Jihlava

Plzeň

Karlovy Vary

Zlín

Ústí nad Labem

Kontaktujte nas
+420 602 640 742
info@jimkyhradec.cz
TOPlist