Malá čistírna odpadních vod D5-B

Domovní čistírna odpadních vod D5-B slouží k čištění splaškových vod z malých individuálních zdrojů znečištění (např. RD). Je určena
pro 2 – 6 trvale bydlících obyvatel. Vyznačuje se velkou spolehlivostí a malými nároky na obsluhu.

Popis funkce - kvalita vody na odtoku

Jedná se o nízko zatíženou aktivační čistírnu s cyklickým provozem, gravitačním nátokem a čerpaným odtokem odpadních vod.

čov

Čistírnu tvoří jedna kruhová nádrž vyrobená z betonu s vodotěsnou úpravou, která může být umístěna pod i nad úrovní terénu. V čistírně je aktivovaným kalem odbouráváno organické znečištění a vyčištěná voda je periodicky odčerpávána.

Potřebný vzduch do čistírny dodává dmychadlo s přerušovaným chodem. Čistírna D5-B je v základním provedení určena pro vypouštění vyčištěné vody do vodoteče. Může být ovšem technologicky doplněna tak, aby vyhověla podmínkám.

Legenda k obrázku

1 – betonová nádrž ČOV   
2 – zakrytí ČOV
3 – česlicová stěna
4 – aktivace

5 – čerpadlo vyčištěné vody
6 – dmychadlo
7 – plovákový spínač
8 – provzdušňovací element

 
 

Jakost vyčištěné vody

Jakost vyčištěné vody   Maximální hodnot dle nařízení vlády*
Ukazatel Hodnota pro optimální provoz Průměrná roční hodnota "r" "p" "m"
BSK5 10 mg/l 15 mg/l 40 mg/l 80 mg/l
CHSKcr 40 mg/l 80 mg/l 150 mg/l 220 mg/l
NL 15 mg/l 25 mg/l 50 mg/l 80 mg/l

* Nařízení vlády č. 61/203 Sb. ve znění pozdějších aktualizací.

Výhody ČOV řady D-B

  • Navrženo s rezervou, robustní zařízení = dlouhá životnost.
  • Není nutné se starat o čistotu dosazovací nádrže.
  • Uspořádání v jedné nedělené nádrži = snadná údržba + znovu-zprovoznění (odstávka).
  • Čerpadlo, které je součástí technologie ČOV lze využít na přečerpávání kalů (není třeba fekál).
  • Neobsahuje mamutkové čerpadlo , které má malý výkon a náročnou údržbu.
  • Na elektrickém rozvaděči je na první pohled patrné v jaké fázi se ČOV nachází.

Nevýhody ČOV řady D-B

  • Na rozdíl od ČOV s dosazovací nádrží je zde čerpadlo a snímač hladiny navíc.
  • Náročnější manipulace a doprava (betonová jímka).

Volba ČOV typu SBR v provedení „D-B“

Tato ČOV s přerušovanou činností využívá celou nádrž pro čistící nízko-zatěžovaný aktivační proces se simultánní aerobní stabilizací kalu. Po dosažení maximální hladiny nebo časového limitu je ukončena aerace a celá nádrž se využívá na oddělení kalu od vyčištěné vody. Tato výhoda při správné návrhové velikosti ČOV zajišťuje nezávislost odtoku na nerovnoměrnosti přítoku.

ČOV pracuje na základě systému technologie SBR (Seqeuntial Batch Reaktor) v tzv. reaktoru SBR v diskontinuálním režimu, jehož značnou předností je multifunkční využití jediné nádrže pro různé fáze čistícího procesu, a tím vysoká flexibilita provozu. Tento moderní a osvědčený způsob čištění komunálních vod zaručuje vysokou kvalitu vody na odtoku z ČOV  i při nepravidelně rozloženém nárazovém přítoku splašků do čistírny. Jeho činnost spočívá v celodenním shromažďování odpadních vod v čistící nádrži. Zde je neustále čištěna působením aerobních bakterii.

Soubory ke stažení

NAPIŠTE NÁM

působíme v lokalitách

Praha

Brno

Hradec Králové

Pardubice

České Budějovice

Liberec

Olomouc

Ostrava

Jihlava

Plzeň

Karlovy Vary

Zlín

Ústí nad Labem

Kontaktujte nas
+420 602 640 742
info@jimkyhradec.cz
TOPlist