Stručný montážní návod - výpočty

  1. Nejprve se provede výkop stavební jámy. Rozměr jámy a dna je určen velikostí jímky, ten musí být zvětšen o manipulační prostor. Ve vykopané jámě je třeba srovnat dno pečlivě do roviny, vysypat ho pískem nebo štěrkem s jemnou frakcí ve vrstvě asi 5 až 10 cm. 
  2. Umístěte jímku tak, aby strop byl výše než dosahuje ustálená hladina spodní vody. Pokud je hladina spodní vody ve výkopu před položením jímky vyšší než 50 cm od dna stavební jámy, je třeba vodu odčerpat. 
  3. Je nutné zajistit jeřáb s dostatečnou nosností. Spodní díl jímky se jeřábem uloží do výkopu. Vrchní hrana se opěnuje montážní pěnou a usadí se na ni víko. Okolí otvoru ve víku se opět opěnuje a na pěnu se položí komínek. (montážní pěna u spoje se může nahradit podbetonávkou) 
  4. Po uložení sestavy zaústěte přítokové potrubí (u žumpy), nátokové a odtokové (u septiku).
  5. Nyní se jímka opatrně zahrne vykopanou zeminou (bez velkých balvanů). Na závěr upravte terén 

Jímky jsou dodávány jako komplet jímky s víkem, 50 cm vysokým vyrovnávacím komínkem a betonovým šachtovým poklopem. V případě potřeby je možné dodat více komínků.

Při standardním uložení jímky s poklopem v úrovni terénu je víko jímky v hloubce asi 60 cm pod touto úrovní. Ve víku (od středu víka na jednu stranu) je čtvercový revizní otvor, na který se umístí vyrovnávací komínek s šachtovým poklopem. Jímky jsou dodávány bez nátokového otvoru, který se po osazení jímky vytvoří podle potřeby ve stěně, ve víku nebo ve stěně komínku. Po usazení jímky na dno jámy je třeba obetonovat nebo vypěnit montážní háky, podbetonovat či vypěnit víko a obetonovat či podpěnit komínek.

Tabulky, výpočty

Orientační výpočet akumulačního prostoru jímky v závislosti na počtu obyvatel a na intervalu vyprazdňování jímky dle čl. 5.1. ČSN 75 6081:

V = n x q x t

V = potřebný akumulační prostor (m3)
n = počet napojených obyvatel
q = specifická průměrná denní spotřeba vody (m3/os/den) uvažovatelná hodnota 100 l/os/d
t = interval vyprazdňování jímky (dny)

Hmotnosti septiků a žump

Název Hmotnost jímky (t) Hmotnost víka (t) Hmotnost celkem (t) Objem celkem (m3)
SL 130 - 3,6 3,4 1,0 4,9 3,6
SL 210 - 5,7 4,8 1,0 6,3 5,7
SL 150 - 5,9 3,5 1,3 5,3 5,9
SL 150 - 5,9 septik 4,5 1,1 6,6 5,9
SL 215 - 8,6 5,8 1,3 7,6 8,6
SL 215 - 8,6 septik 7,3 1,1 9,4 8,6
SL 160 - 13,0 6,8 2,5 9,8 13
SL 230 - 16,0 8,6 2,7 11,8 16
SL 290 - 40,0 17 8 25 40
SK 210 - 10,5 4,8 1,5 6,8 10,5
SK 230 - 3,0 2,3 0,4 2,7 3
SK 230 - 7,7  4 1,2 5,7 7,7
SK 280 - 9,5 4,7 1,2 6,4 9,5
SK 280 - 25,0 9,6 3,4 13,5 25
SK 280 - 6,6 3,3 0,9 4,7 5,6
Vodoměrná šachta 1,1 0,2 1,3 1,15
Komínek + destička - - 0,5 -
Skruž 30 - - 0,3
Skruž 50 - - 0,45 -

... celkem=jímka+víko+komínek+destička

Hmotnosti garáže

  • Jednogaráž = 13 t
NAPIŠTE NÁM

působíme v lokalitách

Praha

Brno

Hradec Králové

Pardubice

České Budějovice

Liberec

Olomouc

Ostrava

Jihlava

Plzeň

Karlovy Vary

Zlín

Ústí nad Labem

Kontaktujte nas
+420 602 640 742
info@jimkyhradec.cz
TOPlist