Jímka

Jímka je prefabrikovaná železobetonová podzemní nádrž, kterou tvoří vlastní kruhová nebo obdélníková nádrž, víko jímky, poklop a komínek. Tyto podzemní nádrže jsou vyrobené z armovaného betonu s přídavkem chemické izolace, která zaručuje vodotěsnost. Jímky jsou určeny k zabudování do země, a to i v případě výskytu spodních vod.

jímky

K čemu jímky slouží?

Jímky slouží pro zachycení a akumulaci odpadní vody z objektů, jako jsou například chalupy, chaty, dále různé provozovny , rodinné domky ale i obchody, dílny, restaurace, penziony a zemědělské stavby.

Jímky mohou tvořit také akumulační nádrže pro dešťové a jiné vody. Velikost a použití jímek je závislé na množství přiváděné odpadní vody a navržené periodicitě vyvážení jímky.

 

Budují se tam, kde splaškové odpadní vody nebo vody se škodlivými látkami nelze odvádět do kanalizace s centrální čistírnou odpadních vod, nebo kde tyto odpadní vody nemohou být z ekonomických či jiných důvodů čištěny v samostatné malé čistírně odpadních vod.

Žumpy jsou bezodtokové, vodotěsné nádrže, které se nesmí opatřovat odtokem nebo přelivem. Výrobce jímky předá uživateli atest na nepropustnost na každý výrobek.

Obsluha a provoz jímky

Jímka musí být pravidelně kontrolována a vyprazdňována. Obsah jímky musí být likvidován v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí (odvozem na čistírnu odpadních vod, nebo dalšími způsoby uvedenými v ČSN 756081).

Místo ukládání kalů musí být voleno tak, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí, v souladu s platnými právními předpisy

NAPIŠTE NÁM

působíme v lokalitách

Praha

Brno

Hradec Králové

Pardubice

České Budějovice

Liberec

Olomouc

Ostrava

Jihlava

Plzeň

Karlovy Vary

Zlín

Ústí nad Labem

Kontaktujte nas
+420 602 640 742
info@jimkyhradec.cz
TOPlist